top of page

                                                                                                          ink. mva

LIFT 105 TL (10M ARBEIDSHØYDE)

DØGN (fra KL 09.00 til 08.00 neste morgen)                                 kr:1400,-

HELG (Lørdag fra KL 10.00 – Mandag KL 08.00)                            kr:2100,-

UKE U/HELG (Mandag fra KL 09.00 til lørdag 10.00)                     kr:5750,-

UKE M/HELG (Mandag KL 09.00 til mandag KL 08.00)                 kr:7550,-

TIMELEIE                                                                                           kr:600,-

 

LIFT 160 XTB (16M ARBEIDSHØYDE)

DØGN (fra KL 09.00 til 08.00 neste morgen)                                  kr:2100,- 

HELG (Lørdag fra KL 10.00 – Mandag KL 08.00)                             kr:3100,

UKE U/HELG (Mandag fra KL 09.00 til lørdag 10.00)                      kr:8625,-

UKE M/HELG (Mandag KL 09.00 til mandag KL 08.00)                  kr:11450,-

TIMELEIE                                                                                            kr:750,-    

 

Utkjøring innenfor kommunen t/r:                                                    kr:700,-

bottom of page